НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ТОПЛИНА И ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМФОРТА В СГРАДИТЕ В основата на новите наредби и технически стандарти за енергийна ефективност, стоят изискванията за качествена изолация на сградите. Това означава, че при монтаж на прозорци, фугата между рамката и зида трябва да бъде уплътнена съгласно основният RAL принцип: “по-въздухонепроницаем отвътре, отколкото отвън”. Уплътнението на фугите от вътрешната страна, не трябва да позволява проникване на влажния въздух от помещенията в уплътнението на фугата, за да се предотврати образуването на конденз вътре във фугата и да се гарантира, че остатъчната влага в уплътненията на фугите, може да се изпари през зидарията в посока навън. Така се спира в дългосрочен план увреждане на сградата. Използването на подходящите продукти за уплътняване на фугите, осигурява непроницаемост на водни пари отвътре-навън, топлоизолация, шумоизолация и хидроизолация отвън- навътре. ЕФЕКТИВНО УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТРИ НИВА с Iso3-Window Sealing System, съгласно препоръките в “Инструкции за монтаж” RAL НИВО 1 (Вътре) Разделяне на вътрешния от външния климат На това ниво се постига защита от проникване във фугата на влажен въздух от стаята, което предпазва от конденз (втечняване) на водни пари, когато температурата е под точката на оросяване. Продуктите, осигуряващи паронепроницаемост предпазват от неконтролирана загуба на топлина през фугата. НИВО 2 (В средата) Функционална зона На това ниво се гарантира топло и шумоизолация. Функционалната зона трябва да се запази суха и да не се допуска образуването на конденз, предизвикан от вътрешната страна (от стаята), нито от дъжд от външната среда. Само 5% допълнителна влажност, може да намали степента на изолация с до 50%. НИВО 3 (Отвън) Сигурна защита срещу външни условия Ниво 3 осигурява устойчивост към проливен дъжд и вятър. Обикновено е достатъчна издръжливост от поне 600 Pa, което продуктите от системата Iso3-Window Sealing System го постигат, дори превишават тази стойност.