Още познат този дистанционер като ПВЦ (PVC) дистанционер