„Топъл край“ дистанционери SWISSPACER

„Топъл край“ дистанционери SWISSPACER

In Stock

Цветни композитни дистанционери, които се използват при производството на стъклопакети за затваряне на кантовете и разделяне на стъклата.

 

 

 

 

 

SWISSPACER се използват в производството на стъклопакети като затварящ кант и разделител на стъклата.

 

 

Най-големите загуби на топлина се отчитат при прозорците и особено около рамката на прозореца.

 

 

Традиционните дистанционери са алуминиевите, но те са с висока топлопроводимост, което води до загуба и „изтичане“ на топлината през прозореца.

 

 

„Топъл край“ дистанционерите SWISSPACER са направени от инженерна пластмаса SAN, заякчена със стъклени влакна и високо технологично фолио, което спира 100% преноса на газ и водни пари. SWISSPACER са перфектният изолатор и запазват канта на стъклопакета топъл. От тук името им „Топъл край“.

 

 

SWISSPACER намалява загубата на топлина през стъклопакета, което води до следните:

 

 

Предимства

 

  • По-ниски сметки за отопление

 

  • По-комфортна температура в стаята

 

  • Намаляване на риска от образуване на конденз по краищата на стъклопакета

 

  • Устойчивост и дълготрайност

 

 

SWISSPACER подобрява енергийната ефективност на прозореца, заедно с качествен уплътнител и десикант (адсорбент). SWISSPACER спира изтичането на изолационен газ навън от стъклопакета и предпазва навлизането на водни пари вътре в стъклопакета. Всичко това, заедно с качествена изработка на стъклопакета, гарантират неговата дълготрайност.

 

 

Поддържани видове на склад:

 

 

  • SWISSPACER Ultimate – с най-добри топлинни характеристики, тестван и одобрен от ift Rosenheim (Независим институт по сертифициране на качеството, за уплътнителни компоненти и системи за прозорци, стъкла, фасади и врати).

 

  • SWISSPACER Advance – най-добрият дистанционер по отношение на топлинни характеристики спрямо цена.

 

Основни понятия

 

Топлопропускливост (U-стойност): мярка за топлопропускливостта и топлоизолационните качества на един строителен елемент, изграден от няколко материала. Измерва се в W/m2.K

 

U-стойността е един от най-важните критерии при енергийната оценка на една сграда.

 

 

Топлоизолацията на един прозорец се измерва с коефициента на топлопропускливост на целия прозорец (Uw).

 

Колкото по-ниска е стойността на Uw, толкова по-добра е топлоизолацията.

 

 

 

Uw се определя по формула, включваща характеристиките на трите най-важни компонента на прозореца:

 

 

(Uf) – коефициент на топлопропускливост на профила/рамката – PVC, алуминий, неръждаема стомана (W/m2.K)

 

(Ug) – коефициент на топлопропускливост на стъклопакета (W/m2.K)

 

(Psi-стойност) – коефициент на линейно топлопреминаване по контактната повърхност между прозоречната рамка, стъклата и дистанционерната рамка

„Направа на големи стъклопакети със дистанционерите Swisspacer”

 

Back to Top