ECO PUR C

In Stock

Полиуретан ECO PUR C – вторичен уплътнител за стъклопакети

Полиуретанов уплътнител

 

Защо да изберете ECO PUR C?

 

Почти всички производители на изолационно стъкло са изпитвали недостиг на полисулфидни уплътнители в края на 90-те години на миналия век, а през периода 2004-2005 г. – на  полиуретан.

От втората половина на 90-те години на миналия век, фирма Eco in, наричана по-рано Eco instruments, полага големи усилия да изработи алтернативни технологични решения за вторични уплътнители.

Група химици и инженери-технолози, заедно с проф. Зигмунд Wirpsza създават голям брой рецепти на вторични уплътнители за производство на стъклопакети.

Благодарение на тяхната работа през пролетта на 2007 г. е открита нова производствена линия за производство на двукомпонентен полиуретанов вторичен уплътнител за стъклопакети.

 

Уплътнителят ECO PUR C е съставен от следните основни компоненти:

  1. полимерна основа
  2. катализаторна система
  3. пластификатори
  4. реологични модификатори

 

Това, което го отличава от останалите полиуретанови уплътнители е фактът, че полимерната основа на ECO PUR C е съставена от смес от многовалентни алкохоли, собственост на фирмата, на които се дължи гъвкавата полиуретанова носеща съставка.

 

Използвайки горепосочената суровина, Eco in са независими спрямо флуктоациите в доставката но poly-BD на пазара, защото тази система се използва и за голям брой други полиуретанови приложения, като гъвкави пенопласти, еластомери, лакове и лепила, като годишната доставка в тонове на тези полимери е около 1000 пъти по-голяма от тази на poly-BD или полисулфид.

 

Катализаторната система на уплътнителя не съдържа токсични съединения на тежки метали, като живак или вредни органични катализатори на основата на аминосъединенията, които често предизвикват алергични реакции при контакт с уплътнителя.

Пластификаторите, използвани в уплътнителя ECO PUR C могат да са от клас, не съдържащ фталати. Нещо повече – някои пластификатори могат да влизат и в контакт с храни.

 

Реологичните модификатори, които се използват от Eco in, дават възможност значително да се намали работното налягане на хидравличните системи в уплътняващите роботи. Благодарение на това, дозиращата система е по-малко натоварена, а производителността на роботите, които полагат уплътнителната смес върху стъклопакета, остава непроменена.

 

По време на качествения контрол, извършван в производственото предприятие, се проверяват параметрите, посочени в стандарта EN 1279-6, както и всички онези характеристики, които са важни от гледна точка на клиентите, като вискозитет или устойчивост на провисване на уплътнителя.

 

Уплътнителят ECO PUR C е проверен в съответствие със стандарта EN 1279 2, 3, 4. Фирма Eco in работи при система за управление на качеството ISO 9001/2000.

ПараметърСтойност
Компонент А - цвят

Бял
Компонент Б - цвятЧерен
Компонент А - консистенцияТиксотропна паста
Компонент Б - консистенцияВискозна течност/ Паста
Плътност А (г/см31.70 (+/- 0.05)
Плътност Б (г/см31.12 (+/- 0.10)
Летливи компоненти (тегловни %)<1
Дозиране А : Б
Обемно
Тегловно
Толеранс

100 : 10
100 : 7
+/- 10%
Работна температура +15 до + 30 0C
Време за обработка след смесване (мин)20 до 60, в зависимост от влажността и температурата в помещението
Време до образуване на нелепнеща повърхност60 мин до 6 часа, в зависимост от влажността и температурата в помещението
Твърдост по Шор А
4 часа
24 часа
14 дни

15 до 30
30 до 55
до 65 (+/-10)
Якост на опън > 0.35 N/mm2
Еластично удължение до скъсване> 10%
Load (MPa) on AOB curve0.41
Стойност на пропускливост на водни пари
Мембрана 2 мм EN 1279/4 (g/m2/24h)
3.75
Стойност на пропускливост на Аргон
Мембрана 2 мм EN 1279/4 (g/m2/24h)
0.0041
Back to Top