Ottoseal S94 – Високотемпературо устойчив силиконов уплътнител

19.68 лв. С ДДС

Ottoseal S94 е еднокомпонентен силиконов уплътнител, температуроустойчив. Клас на негоримост B1.

Категория: Етикет:

Ottoseal S94 е 1-компонентен силиконов уплътнител, на базата на оксим, неутрално омрежване и без МЕКО (метилетилкетон оксим)

Характеристики

 • Отговаря на клас на пожароустойчивост В1 съгласно DIN 4102

Подходящ при специални пожарозащитни изисквания

 • НекорозивенБез (окислителна) корозия върху незащитени метални повърхности
 • Добра съвместимост с бои съгласно DIN52452 (не се боядисва)Не взаимодейства със съществуващи покрития или такива в близост
 • Отлична устойчивост на атмосферни влияния, стареене и UV устойчивостПодходящ за дълготрайни вътрешни и външни приложения
 • Модул на разширение при напрежение при 100% (ISO 37, S3A): 0,4 N/mm2

Сфери на приложение на Ottoseal S94

 • За уплътняване на структурни компоненти, за които има повишени изисквания за пожароустойчивост (напр. пожароустойчиви строителни компоненти и пожароустойчиво остъкляване)
 • Подходящ за уплътняване на стъклопакети

 

Стандарти и тестове

 • Тестван съгласно EN 15651 – Part 1: F EXT-INT CC 25 LM
 • Тестван съгласно EN 15651 – Part 2: G CC 25 LM
 • Тестван съгласно EN 15651 – Part 4: PW INT 12.5 E
 • Тестван съгласно DIN 4102-B1 – трудно запалим между твърди минерални строителни материали (изследване на дърво в Техническия университет в Мюнхен)
 • Тестван съгласно DIN 25415, part 1 – много добри свойства на повърхността на уплътнителя, издържащи на замърсяване (Немска агенция за тестване и изследване на материалите, 12200 Берлин, Германия)
 • Подходящ за приложение съгласно IVD Instruction sheet no. 9+11+20+24+27+29+31+35 (IVD = Немска промишлена асоциация за уплътнители)
 • Печат за качество на IVD (Промишлена асоциация за уплътнители, регистрирано дружество), тестван от ift Rosenheim (Инженерен институт за прозорци и остъкляване, регистрирано дружество)
 • В съответствие с регламент (EG) no. 1907/2006 (REACH)
 • Класификация съгласно системи за сертифициране на сгради, вижте информационния лист за устойчивост
 • Френски клас А+ за емисии на летливи органични съединения (VOC-emission)

Важна Информация

Преди употреба на Ottoseal S94 , потребителят трябва да се увери, че материалите в зоната на контакт с уплътнителя (твърди, течни и газообразни), са съвместими с него и помежду си и не се увреждат или променят (напр. обезцветяват) взаимно. Що се отнася до материалите, които ще бъдат използвани на следващ етап, в близост до мястото на полаганe на уплътнителя, потребителят ще трябва да изясни предварително, че съставните вещества или изпаренията не водят до увреждане или изменение (напр. обезцветяване) на продукта. В случай на съмнение, потребителят следва да се консултира със съответния производител на материала.

След пълното вулканизиране на уплътнителя се постига клас В1. За разлика от други пожароустойчиви пластмаси, уплътнителят съдържа пожароустойчиви агенти, които не освобождават вредни вещества при възникване на пожар.

Класът за пожароустойчивост В1 е предпоставка за други класове на пожароустойчивост като F30/F60/F90, отнасящи се за строителни компоненти. Уплътнителите не се класифицират според класове на огнеустойчивост, а според класове за строителни материали.

По време на вулканизация се отделят продукти от реакцията на омрежващия агент.

Осигурете добра вентилация по време на нанасянето и втвърдяването.

Времето за вулканизация се удължава с увеличаване на дебелината на силиконовия слой. Еднокомпонентни силикони не бива да се използват за залепване на цялата повърхност, освен ако има специални конструктивни предпоставки за това. Ако трябва да се използват еднокомпонентни силикони за слоеве с дебелина повече от 15 мм, моля предварително се свържете с нашия технически отдел.

 

Аксесоарите ни ще намерят добро приложение при работа с този продукт. Опитахте ли ножчето за картуши или някоя от шпаклите?

 

 

Тегло 0.4 кг

Технически параметри

Време за образуване на коричка при 23 0С/50 % RH [минути] ~ 10
Изсъхва/втвърдява за 24 часа при 23 0С/50 % RH [мм] ~ 2-3
Температура за нанасяне от/до [0С] + 5 / +35
Вискозитет при 23 0С паста
Плътност при 23 0С съгласно ISO 1183-1, цветен [g/cm3] 1,2
Плътност при 23 0С съгласно ISO 1183-1, прозрачен [g/cm3] 1,0
Твърдост по Shore A съгласно ISO 868, цветен ~ 25
Твърдост по Shore A съгласно ISO 868, прозрачен ~ 20
Допустима способност за движение [%] 25 (1)
Клас съгласно ISO 11600 25 LM
Модул на разширение при напрежение 100% съгласно ISO 37, S3A [N/mm2] ~ 0,4
Разширение на опън съгласно ISO 37, S3A [%] ~ 550
Якост на опън съгласно ISO 37, S3A [N/mm2] ~ 1,5
Скорост на екструдиране съгласно ISO 8394-1 [g/min.] 50 – 150
Свиване на обема съгласно ISO 10563 [%] ~ 7
Температурна устойчивост от/до [0С] – 40 / +180
Срок на годност при 23 0С/50 % RH за картуши/салами [месеци] 15

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Ottoseal S94 – Високотемпературо устойчив силиконов уплътнител”