Абонирайте се за нашия бюлетин и получете 10% отстъпка!

Химически анкер ОLIVÉ TQ-10s

16.80 лв. С ДДС

ОLIVÉ TQ-10s е висококачествена двукомпонентна смола за химично анкериране, идеална за анкериране на резбовани пръти в бетон и за зидарски и монтажни работи в кухи стени. С продукта се постига здраво закрепване с висока якост на свързване, което позволява неговото приложение както в хоризонтално, така и в вертикално положение, също така е устойчив на влажни и мокри условия.

 

ОLIVÉ TQ-10s Ненаситена Полиестерна Смола за Химично Анкериране

ОLIVÉ TQ-10s е висококачествена двукомпонентна смола за химично анкериране, създадена специално за анкериране на резбовани пръти в бетон и зидария. Формулата е извлечена от полиестерна смола с висока якост на свързването, и е разработена основно за анкериране на резбовани пръти в бетон, както и за зидария и монтажи в кухи стени. Тя е проектирана като бързовтвърдяваща смола с висока якост на свързването, закрепваща анкери за средни товари както при хоризонтално, така и при вертикално приложение.


Основни Приложения

  • Анкериране на резбовани пръти, болтове, куки, тръби и стоманени конструкционни ленти. Тиксотропна система.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:

Съпротивление на товара по-голямо от 1500 Kg.

Бързо време на работа при ранно зареждане, когато става дума за чувствителни към времето приложения.

Употреба във влажна и мокра среда и за запълване на дупки.

Химическа устойчивост.

Може да се използва с всички класове резбовани пръти.

Изключително подходяща за различни цели в зидария, кухи стени, аериран бетон.

Без стирен и със слаба миризма. Липсата на стирен позволява да се използва в закрити помещения и оградени пространства.

За поправка на пукнатини и фуги в бетона, вертикални или хоризонтални.

Близко разстояние между ръбовете и малко отстояние.

Бърза, лесна, икономична и изключително издържлива смола за закрепване.

Основни Характеристики

  • Съпротивление на товара по-голямо от 1500 Kg.
  • Европейско одобрение за бетонни и зидарски инсталации с найлонови ръкави.
  • Бързо втвърдяване.
  • Без стирен.
  • Вертикално и хоризонтално приложение.
  • Полиестерни смоли.
  • Използване във влажна и мокра среда.

Технически Параметри

 


Физични Свойства

•     Основа: •     Ненаситена полиестерна, без стирен
•     Относително тегло •     (ISO 2811-1) •     Приблизително 1.71 g/ml
•     Якост на натиск (EN ISO 604) •     43,5 N/mm2
•     Модул на огъване •     (EN ISO 178) •     2803 N/mm2
•     Якост на огъване (EN ISO 178) •     15,9 N/mm2
•     Якост на опън •     (EN ISO 527) •     9,3 N/mm2
•     Модул на еластичност •     (EN ISO 527) •     4874.5 N/mm2
Емисии летливи органични съединения •     Клас А+

Технически Данни

ТИПИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ОПЪН – СТАНДАРТНА ДЪЛБОЧИНА НА ВГРАЖДАНЕ

Бетон, C20/25, Клас на шпилката 5.8

Размер Препоръчително натоварване (kN) Отстояние (ScrN) Пробит отвор  ∅ Отвор за закрепване ∅ Настройка на дълбочината
Опън

(Nrec)

Срез

(Vrec)

(mm) (mm) (mm) (mm)
M8 8.36 5.14 160 10 9 80
M10 11.79 8.57 200 12 12 90
M12 17.29 12.00 240 14 14 110
M16 24.93 22.29 320 18 18 125
M20 38.14 34.86 400 22 22 170
M24 50.29 50.29 450 28 26 210
M30 68.07 81.43 520 35 32 280

 

НАТОВАРВАНИЯ, РЪБОВЕ И ОТСТОЯНИЯ НА БАЗАТА НА НА ХАРАКТЕРНИ ЯКОСТИ НА СВЪРЗВАНЕТО – ПОКАЗАНА Е ПОВРЕДАТА В СТОМАНАТА

 

Характерно съпротивление

(kN)

Проектно съпротивление (kN) Препоръчително натоварване (kN) Характерни разстояния (mm) Минимални отстояния

между ръбовете (mm)

Размер

(mm)

 Опън Срез Опън Срез Опън Срез Ръб Отстояние Ръб
Номинално вграждане (mm) Диаметър на дупката в бетона (mm) Диаметър на закрепващия елемент в бетона (mm) Максимален въртящ момент (Nm)
Nrk Vrk Nrd Vrd Nrec Vrec Ccr,N Scr,N Ccr,N Cmin

Smin

 

8

15.71 7.27 5.20 60
19.00 9.00 9.70 7.20 8.36 5.14 80 160 80 40 80 10 9 10
19.00 12.70 9.07 160
 

10

17.53 8.12 5.80 60
26.30 15.00 12.17 12.00 11.79 8.57 100 200 90 50 90 12 12 20
30.20 20.10 14.36 200
 

12

23.09 10.69 7.64 70
36.29 21.00 16.80 16.80 17.29 12.00 120 240 110 60 110 14 14 40
43.80 29.20 20.86 240
 

16

33.38 15.45 11.04 80
52.15 39.00 24.14 31.20 24.93 22.29 160 320 125 80 125 18 18 80
81.60 54.40 38.86 320
 

20

43.60 20.18 14.42 90
82.35 61.00 38.13 48.80 38.14 60.64 34.86 200 400 180 100 170

400

22 22 120
127.40 84.90
 

24

49.01 22.69 16.21 100
102.92 88.00 47.65 70.40 50.29 87.43 50.29 225 450 220 120 210

480

28 26 160
183.60 122.40
 

30

61.07 28.27 20.20 120
142.50 142.50 65.97 114.00 68.07 81.43 260 520 280 150 280 35 32 200
292.00 194.50 138.93 600

 

Всички данни се базират на условието, че е осъществен правилен монтаж – вижте инструкциите – Няма влияние вследствие на ръба или отстоянието

Минимална дебелина на изходния материал hef + 30mm >100mm за M8 до M12 и за M16 до M30 hef +2 d hef минимален диапазон или 4d – която стойност е по-висока до 20d

Якост на бетона C20/25 – fc куб = 25N/mm2 (25MPa)

Клас на шпилката 5.8

Температурен диапазон i максимална дългосрочна / краткосрочна температура +24/40°C

 

ВЛИЯНИЕ НА ЯКОСТТА НА БЕТОНА ВЪРХУ КОМБИНИРАНОТО ИЗТЕГЛЯНЕ  И СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КОНУСА НА БЕТОНА

 

Якост на конуса  C15/20  C20/25  C25/30  C30/37  C35/45 C40/50  C45/55 C50/60
Ненапукан fc = 0.97 1.00 1.02 1.04 1.07 1.10 1.12 1.15

 

ВЛИЯНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В НЕНАПУКАН БЕТОН

М8 М10 М12 М16 М20 М24 М30
Температура I

40°C / 25°C

 Сух и Мокър  1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Температура II

80°C / 50°C

Сух и Мокър 0.90 0.88 0.87 0.86 0.85 0.84 0.82

 

 

МИНИМАЛНО ВРЕМЕ ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ

Температура  на бетона Време на работа на гела Минимално време на втвърдяване в сух бетон Минимално време на втвърдяване в мокър бетон
– 10°C  *  50 min  240 min x2
– 5°C  * 40 min  180 min x2
 5°C 20 min 90 min x2
 15°C 9 min 60 min x2
 25°C 5 min 30 min x2
 35°C 3 min 20 min x2

 

* Температурата на смолата трябва да бъде поне 20°C

Пълно втвърдяване за 24 часа

 

ТЕМПЕРАТУРНИ ДИАПАЗОНИ

 

Температурен диапазон Температура на обслужване на бетона Максимална дългосрочна температура на бетона Максимална краткосрочна температура на бетона
Диапазон I  – 40°C а + 40°C  + 24°C + 40°C
Диапазон II – 40°C а + 80°C +50°C + 80°C

 


Информация за Опаковката

  • Продуктът е наличен в пълнители от 410 ml и 300 ml (12 u/кутия)

Информация за Цвета

  • Сив

 

BG_Химически анкер ТДС[88]

 

Тегло 0.9 кг
Количество

1 брой; 20.94 лв. без ДДС, Цена за 12 бр. (кашон); 17.80 лв без ДДС/бр

Основни технически данни

Основа: Неутрален (алкокси) силикон
Консистенция: Паста (не сляга)
Специфично тегло: (ISO 2811-1) Прибл. 1.37 g/ml
Време за образуване на нелепнещ слой: (OQ.06-internal) 5 минути (при 230С; 50% влажност)
Време за образуване на коричка: (OQ.16-internal) Прибл. 20-40 минути (при 230С; 50% влажност)
Време за вулканизиране: (OQ.18-internal) Прибл. 2-3 мм/24 часа
Устойчивост на разтичане: (ISO 7390) 0 мм (при 50С и 500С)
Еластично възстановяване: (ISO 7389) >85% (при 100% удължение)
Способност за движение: (ISO 9047) ± 25%
Загуба на обем: (ISO 10563) < 3%
Твърдост по Шор А: (ISO 7619-1) Прибл. 25
Общо съдържание на VOC (летливи органични съединения): (SCAQMD rule 1168) Прибл. 15 g/l
Температура за нанасяне: Между +50С до +400С
Работна температура: -400С до +1500С

Свойства на опън

ISO 37 (2 мм дебелина, S2 dumbbells, 7 дни 230С; 50% влажност)
                Е-Модул 100%                                                  0,35 МРа
                Якост на опън                                                   1,50 МРа
                Относително удължение до скъсване       700%
ISO 8339 (12х12х50 мм фуга, 28 дни 230С; 50% влажност)
                Е-Модул 100%                                                  0,40 МРа
                Якост на опън                                                   0,70 МРа
                Относително удължение до скъсване       350%

Стойностите може да варират в зависимост от факторите на околната среда като температура, влага и вид на основата за нанасяне. Времето за пълно вулканизиране може да се удължи при по-ниски температури, по-ниска влажност или увеличена дебелина на слоя.

Указания за работа

Подготовка на повърхността и нанасяне на уплътнителя:

А. Почистване и подготовка на фугата

Основата трябва да е чиста, суха и без прах, мазнини и други замърсители, които може да повлияят на залепването. Непорести повърхности (алуминий, стъкло и др.) трябва да се почистят с подходящ разтворител и напълно да се подсушат с чисто парче плат. Порестите основи ( бетон, тухла, др.) трябва механично да се почистят от прах и ронлив материал. Защитете с хартиено тиксо ръбовете на фугата.

Б. Грунд

OLIVÉ C-40c залепва за повечето строителни материали без използване на грунд. Обаче, за всяка повърхност се препоръчват предварителни тестове. Понякога, за да се постигне по-добро залепване към основата, може да се наложи използването на грунд.

В. Използване на подложка за дъното на фугата

Използвайте полиетиленово уплътнение OLIVÉ CORDON PE, като подложен материал във фугата, за да намалите дълбочината й и да избегнете залепване на силиконовия уплътнител към дъното на фугата. Изберете точния подходящ диаметър на подложката/PE въжето (поне 25% по-голям, отколкото ширината на фугата).

Г. Нанасяне на силикона

След подготвяне на основата, нанесете силиконовия уплътнител с професионален пистолет за нанасяне, равномерно и без мехурчета. Съблюдавайте отвореното време на евентуално използвания грунд преди да запълните фугата.

Д. Оформяне и довършителни действия

Фугата трябва да бъде заравнена преди образуването на коричка. Притиснете силиконовия уплътнител и заравнете, като се уверите, че се създава добър контакт с повърхностите. Използвайте сапунена вода като агент за оформяне. Премахнете хартиеното тиксо. Незасъхнал продукт може лесно да се отстрани с разтворител като изопропилов алкохол или терпентин. След пълна вулканизация, силиконовият уплътнител може да се премахне само механично.

Бележки

Не използвайте OLIVÉ C-40c върху битумни повърхности или върху строителни материали, които може да отделят мазнини, пластификатори или разтворители. (напр. естествен каучук, хлоропрен, EPDM, …).

Не залепва към PE, PP, PTFE (Teflon®). Поради наличието на множество субстрати, препоръчваме предварителни тестове за съвместимост.

OLIVÉ C-40c не може да бъде боядисан.

Не се препоръчва за структурно остъкляване.

Дизайн на фугата

Дизайн на фугата:

Компенсаторните фуги трябва да бъдат измерени коректно, като се има предвид разширяването и свиването на субстрата, породени от термичните флуктуации. Размерите на фугата трябва да отговарят на способността за движение на силиконовия уплътнител, с максимално допустима стойност 25%.

Използвайте полиетиленова подложка („затворени клетки“) – OLIVÉ CORDON PE, за да намалите дълбочината на фугата и да избегнете тристранно залепване.

РАЗМЕРИ НА ФУГАТА
a   Ширина на фугата

b   Дълбочина на фугата

c   Дълбочина на силикона

 

Силиконов уплътнител

Подложка

По-долу посочените основни правила/препоръки трябва да бъдат следвани:
Основно правило: Идеалната фуга има съотношение 2:1 ширина:дълбочина
Минимални размери: 5-6 мм ширина х 5-6 мм дълбочина
До 12 мм ширина ширина = дълбочина
От 12 мм до 24 мм ширина дълбочина = ½ ширината
По-широка от 24 мм дълбочина = 12-15 мм
Фугите не бива да са по-широки от 50 мм.

 

 

Изчисление на консумацията

Приблизителна консумация в линейни метри за 300 мл картуш:

Ширина на фугата (а): 5 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 15 мм 20 мм 25 мм 30 мм
Дълбочина на фугата (b):
5 мм 12 10 8 6 5 4 3 2,5 2

 

8 мм 8 6 5 4 3 2,5 1,8 1,5 1,2

 

10 мм 6 5 4 3 2,5 2 1,5 1,2 1

 

12 мм 5 4 3 2,5 2 1,6 1,2 1 0,8

 

15 мм 4 3,5 2,5 2 1,6 1,3 1 0,8 0,6

 

Мерки за безопасност

Използвайте продукта в добре проветрени помещения и избягвайте контакт с кожата и очите. По време на вулканизация се отделят малки количества алкохол. Да се пази далеч от деца.

Информацията относно безопасността на продукта се съдържа в Листа за безопасност (SDS). Преди използването на продукта, ние препоръчваме да се запознаете внимателно с SDS документа и етикетите за безопасност.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Химически анкер ОLIVÉ TQ-10s”