2 огромни промени в стандарта за уплътнителните ленти и Лесен начин да се сдобиете със сертификат Rosenheim

Промени в стандарта за ленти

В тази публикация ще видите промените в стандарта за енергийна ефективност. Най-важно от информацията отдолу е, че ако до преди 2020 г., мултифункционалните ленти са били достатъчни за покриване на минималните изисквания, вече не са. В момента, една лента трябва да погрива 3 – нива на уплътнение, за да осигури въздухоплътност и водонепромокаемост.

 

Преди да продължим с промените в стандарта искам да ви разкажа една история която научих от наш клиент наскоро.

Те на скоро завършиха с поставянето на дограмата и прозорците в нова сграда. За да уплътнят фугите между дограмата и зида, те са използвали стандартна мултифункционална лента, устойчива на биещ до 600 Hpa. Какво се случва след един сериозен дъжд, обаче, лентата се накисва и влагата започва да мигрира в стените и да влиза в помещените, което създава огромни проблеми.

 

Именно за това са заложени новите стандарти за въздухоплътност. Когато една компресирана лента е 100% въздухонепромокаема от вътрешната страна, в лентата се създава въздушен джоб, който няма да позволи на дъжда (водата) да навлезе в лентата и да причини бели. По тази причина ние ви предлагаме Iso Bloco One и Iso Bloco Hybratech като сертифицирани решения. Ако искате и сградата ви да бъде сертифицирана по стандарта Rosenheim, без да трябва да кандидатствате специално, може да се свържете с нас и след съгласуван проект в който вие заложите продуктите на Iso Chemie във вашия проект, ще може да се сдобиете със сертификат, даден от Iso Chemie на Вас след приключване на проекта.

 

 

 

  1. КАКВО СЪДЪРЖА DIN 18542:2020?

Изданието за 2020 г. на DIN 18542 определя изискванията и методите за изпитване на импрегнирани, предварително компресирани ленти за уплътняване на фуги изработени от полиуретан (PUR), които се използват за уплътняване на фуги в сградите. Свързващите фуги и подвижните фуги се уплътняват с продуктите, тествани съгласно DIN 18542:2020, DIN18542:2020 определя минималните технически свойства за ленти за уплътняване на фуги и многофункционални уплътнителни ленти и гарантира нивото на качество на продуктите.

  1. КАКВИ ПОМЕНИ ИМА В НОВИЯ DIN 18542:2020?

Досега ленти за уплътняване на фуги / компресионни ленти и

многофункционалните уплътнителни ленти бяха тествани по BG 1 и BG R

и по този начин се считат за сравними продукти. По този начин задачата за запечатване на 3 нива на многофункционалните ленти беше до голяма степен пренебрегната. Освен това тестът BG R, който има за задача да докаже херметичността на лентата и типовете размери, трябваше да се разглежда само като допълнение към BG 1 и BG 2 тестване и поради това често се провеждаше само за по-малки размери на фугите.

С ревизирания стандарт вече са въведени специалните MF 1 и MF 2 стандарти за многофункционални уплътнителни ленти. Подобно на предишната класификация BG 1 / BG R и BG 2 / BG R, групата обозначава областта на приложение. Тестваните с MF 1 многофункционални уплътнителни ленти могат да се използват при директни външни атмосферни влияния и трябва и не трябва да бъдат защитени с последващ материал или система.

Тестваните с MF 2 многофункционални уплътнителни ленти са одобрени за широко защитени зони и впоследствие са обхванати от ETICS или друг вид или друг вид защита от атмосферни влияния.

При новите мултифункционални уплътнителни ленти от класове MF 1 и MF 2 трябва да се постигне необходимата херметичност дори при най-големия посочен размер на фугата. Това означава, че всички параметри, посочени в техническия лист с данни относно непромукаемостта на дъжд, въздухонепроницаемостта и устойчивостта на атмосферни влияния, трябва винаги да бъдат осигурени във всички посочени максимални размери на фуги.

1 ноември 2020 г. поставя още по-голям акцент върху топлоизолацията и стойностите на PSI. Оразмеряването на изолационните свойства е адаптирано, за да отговори на тези изисквания, за да осигури по-добри и по-практични данни за проектанта. За това сега трябва да се дадат средни стойности от три изпитвания, които – и това също е ново – се определят от 50 % компресирани проби за изпитване. Ревизията на стандарта беше допълнена с новото информативно приложение В, което описва нови процедури за преквалификация.

  1. КАКВО Е ДОКАЗАНО СПОРЕД ПРЕДИШНИЯ DIN 18542?

Продуктовата наредба определя минимални стандарти и процедури за изпитване.

По време на разработката и производството, производителите трябва да се придържат към всички спецификации в продуктовия стандарт и по този начин да осигурят сравнима производителност на продуктите за проектанта и строителя. Досегашните изисквания съгласно BG 1, BG 2 и BG R са се доказали в практиката и са защитили сградите от повреди.

Тези изисквания се запазват и служат като практическа основа за допълване на сертификатите MF 1 и MF 2 за многофункционални уплътнителни ленти. Проектантите и производителите имат ясен шаблон за решение кои продукти могат да се използват и кои не отговарят на предписаните изисквания. Само ако изпитателен институт е издал пълни сертификати за изпитване в съответствие с продуктовия стандарт DIN 18542:2020 и всички предписани тестове са преминали, продуктите могат да се монтират в сгради. В допълнение към изискването за тестване, стандартът също така предоставя информация за професионалния подбор и обработка, тъй като само професионално инсталираните продукти могат да използват пълноценно своите възможности за производителност.

  1. КОГА ВЛИЗА В СИЛА НОВИЯТ DIN 18542:2020?

С публикуването през април 2020 г., DIN 18542 издание 2009 г. ще бъде заменено. Всички нови тестове вече трябва да се извършват в съответствие с DIN 18542:2020. Това важи за всички продукти, но особено за многофункционалните уплътнителни ленти, които трябва да преминат много по-прецизен тест.

  1. КЪДЕ Е НАЛИЧЕН НОВИЯТ DIN 18542:2020?

DIN 18542 издание 2020 г. може да се получи от Beuth Verlag GmbH от: www.beuth.de

За повече информация може да посетите и сайта на Iso Chemie 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *