„Европейските прозорци“ са много търсени в САЩ и Канада

Европейски Прозорци търсени в САЩ и в Канада

Северноамериканските пазари проявяват нарастващ интерес към прозорците „произведени в Европа“. Две нови изследвания на института EMU Systems дават на европейските производители на прозорци основна информация за особеностите на задграничните пазари.

Европейски Прозорци търсени в САЩ и в Канада

Съединените щати и Канада наваксват по въпросите за енергийно-ефективното строителство. Например, Международният кодекс за опазване на енергията (IECC) от години изисква сградите да бъдат проектирани и построени така, че да бъдат по-херметични и енергийно ефективни. Освен това фокусът все повече се измества върху прозорците. Техните характеристики имат значение за цялостния енергиен баланс и влияят на температурите на ръба на стъклото – а оттам и на нивото на комфорт в дома. Министерството на енергетиката на САЩ (DoE) изисква да се обърне внимание на рамковите материали, използвани в прозорците, на правилния избор на стъклопакети, както и на използването на добри дистанционери. Съгласно стандарта IECC сградите трябва да имат определена степен на херметичност, която се проверява чрез задължителен тест на вратата с вентилатор. Следователно е необходимо правилно управление на влагата, за да се избегне утаяването на конденз, мухъл и други видове повреди по прозорците и сградите. Това е основният двигател за промени като премахването на топлинните мостове. Тенденцията получава допълнителен тласък от високите искове за обезщетения, които са възможни в американската правна система. Рискът от щети, причинени от кондензация, все още не е напълно разбран от много проектанти и компании в Северна Америка.

 

Това предоставя добри възможности за производителите на прозорци в Европа да насочат погледа си към чужбина. Две проучвания, изготвени от института EMU Systems в Колорадо от името на SWISSPACER, предоставят необходимите основни данни. Те изброяват разликите между съответните американски и европейски стандарти и предоставят важна информация за тези, които искат да се ангажират с пазарите на Северна Америка и Канада в някакъв момент в бъдещето. Във „Влиянието на стъклените дистанционери върху енергийните характеристики и риска от кондензация в американски/канадски прозорци“ пет стъклени дистанционни пръта бяха комбинирани с девет профила на прозоречна рамка. Изследванията изследват термичното съпротивление на рамката, ръба на стъклото и през целия прозорец, както и повърхностната температура на ръба на стъклото на базата на местно приложимите стандарти и методи за изчисление. В някои случаи последните се различават значително от европейските разпоредби и обозначения. Докато, например, дистанционните пръти са включени във формулата като отделен, чисто линеен фактор в Европа, в Северна Америка дистанционната лента се счита при изчислението като площ на „стъклен ръб“. Това включва изчислена съответна стойност за площ с ширина 63,5 мм (2,5 инча) навсякъде. Тъй като това се припокрива с „U-образната рамка“, по-добрия дистанционер също води до по-добра стойност за рамката. Въз основа на методите за изчисление в Северна Америка е възможно да се подобрят U-стойностите на прозорците с до    22 %.

 

Изследванията предоставят подходящи резултати в областта на кондензационните валежи в различните климатични зони на северноамериканския континент. С високоефективния дистанционер между стъклата рискът от конденз намалява значително: по този начин температурите на ръба на стъклото са средно с 7,2 °C по-високи, отколкото при алуминиевите дистанционни пръти във всички системи. Възможно е максимално подобрение до 11 °C. Изследванията също така обясняват класификациите за етикета Energy Star, използван в САЩ и Канада. Изискванията се основават на климатичните зони и основно измерват U-стойността на прозорците и слънчевата печалба. В Канада се изисква коефициент на енергиен рейтинг най-малко 40 за нови сгради. Дори при висококачествени профилни системи, това е постижимо само във връзка с най-добрите налични дистанционни пръти, като SWISSPACER Ultimate.

 

„Влиянието на стъклените дистанционери върху енергийните характеристики и риска от кондензация в американски/канадски прозорци“, вече е достъпно на уебсайта на SWISSPACER.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *