Топлоизолацията на един прозорец се измерва с коефициента на топлопреминаване на целия прозорец (Uw). Колко­то по-ниска е стойността на този коефициент, толкова е по-добра е топлоизолацията.

(Uw) се определя по формула, включваща характеристиките на трите най-важни компонента на прозореца:

(Uf) - Коефициент на топлопреминаване на профила / рамката (W/m².K) – Характеристиките на профила на прозореца

(Ug) - Коефициент на топлопреминаване на стъклопакета (W/m².K) – Характеристиките на стъклопакета

(Psi- стойност) - Коефициент на линейно топлопреминаване по контактната повърхност между PVC рамката, стък­лата и дистационерната рамка ( W/m.K) – Влиянието на дистанционера.

Тоест, освен стандартното питане към доставчика на дограмата: „ Колко камери е PVC профила ? “- задължително тряб­ва да се заинтересувате от характеристиките на стъклопакета – какви по качества стъкла и дистанционер са вложени в него. За Ваша информация – загубите на топлина през един стандартен прозорец са основно точно по краищата на стъклопакета, около дистанционерната алуминиева рамка, която се явява топлинен мост между двете стъкла.
За да се намали този негативен ефект – решението е едно – замяна на алуминиевия дистанционер с топлоизолаци­онен – т.н. „Топъл Край“ дистанционер.

 

sws 01  silico pdf

 

sws 02

22 % от загубите на топлина през прозореца минават през дистанционерната рамка на стъклопакета

swisscolors

Широко цветово разнообразие на склад – черно, бяло, светло и тъмно сиво, светло и тъмно кафяво от 10 до 24 мм Оптимална широчина на дистанционера 14-16-18 мм

Swisspacer – Пасивни къщи
Около 60 % от всички сертифицирани прозорци за Пасивни къщи са направени със Swisspacer
• Около 90 % от всички сертифицирани структурни фасади за
Пасивни къщи са направени със Swisspacer
• Средно при пасивни къщи Psi-стойноста със Swisspacer е 0,028 W/m.K
• Най-добрата достигната за Пасивна къща стойност/ Psi/ със
Swisspacer е 0,020 W/m.K

 

Най-добрата енергийна ефективност
• Най – ниски разходи за отопление
• Намаляване на емисиите на CO2

sws 03

Комфорта от „Топлия Край“ Дистанционер
Външна температура: -10°C , Вътрешна темп.: 20°C , Отн.влажност: 50%

sws 05

Най-добрата естетика
• Матова повърхност, без отблясъци, няма “ пластмасов вид”
• Минимална перфорация и дискретно маркиране чрез лазер
• 17 цвята, чрез които може да се избере перфектното съчетание с цвета на рамката
• Перфектни прави ъгли по краищата
Успоредност на дистанционерните рамки в троен стъклопакет

Комфорта от „Топлия Край“ Дистанционер
Пример : ПВЦ Прозорец (1,23 x 1,48 м²)
Рамка: ПВЦ профил с Uf = 1,0 W/m².K
Стъклопакет: 4-12Ar-4-12Ar-4
Ug = 0,7
W/m².K
Вътрешна температура: 20 C Относителна влажност: 50%

sws 06

 

Swisspacer – от какво е направен?

sws 07
Swisspacer Advance:
Стъклени влакна заякчена инженерна пластмаса
(35% стъклени влакна) с подобрено алуминиево фолио

Swisspacer Ultimate:
Стъклени влакна заякчена инженерна пластмаса
(35% стъклени влакна) с високо технологично полимерно фолио

Карта